ETYKA ZAWODOWA URZĘDNIKA

Przeznaczone dla pracowników urzędów, głównie pracy, mające na celu wypracowanie "Kodeksu Etyki Urzędnika".

Czas trwania - 20 godzin.

Bloki tematyczne:
   - określenie podstawowych pojęć - etyka i moralność,
   - funkcjonowanie człowieka w zespole (role, problemy, komunikacja),
   - współpraca z "trudnymi" ludźmi,
   - osobowość urzędnika, płaszczyzny:
       *psychologiczna - stosunek urzędnika do samego siebie,
       *urzędnicza - stosunek urzędnika do klientów,
       *socjologiczna - stusunek urzędnika do społeczeństwa,
   - opracowanie zasad "Kodeksu Urzędnika".

Stosowane metody szkoleniowe: pogadanka, "burza mózgów", praca indywidualna, praca w grupach, testy, ćwiczenia integrujące i relaksujące.

Szkolenie prowadzi psycholog, doradca zawodowy, trener kadry urzędów pracy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

Copyright © 2004-2017, MarCo