DORADZTWO ZAWODOWE

Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego proponuje indywidualne poradnictwo zawodowe. Spotkania przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Doradca zawodowy pomaga osobom w sytuacjach:

Wyboru kierunku kształcenia, zawodu, środowiska pracy (badanie testem BBT Achtnich oraz kwestionariuszami preferencji i zainteresowań zawodowych) - dzięki badaniom określić można zawód lub grupę zawodów do wykonywania których osoba posiada indywidualne predyspozycje a także środowisko pracy w którym można najlepiej funkcjonować (uzyskanie opinii o predyspozycjach i preferencjach zawodowych wymaga dwóch spotkań.

Planowania przyszłości zawodowej - tworzenie indywidualnych planów zawodowych w wyniku których osoba może podjąć decyzję ukierunkowaną na skuteczne działanie na rynku pracy.


Utraty pracy - udzielenie pomocy w sytuacji trudnej dla osób, które nie potrafią sobie same poradzić z jej rozwiązaniem.

Niemożności utrzymania pracy - gdy osoba nie ma problemu z podjęciem pracy, natomiast nie potrafi utrzymać stanowiska pracy.


Trudności w podjęciu pracy przez osoby niepełnosprawne - gdy osoby posiadają istotnie obniżoną zdolność do wykonywania pracy i nie radzą sobie z obecną sytuacją.

Funkcjonowania w miejscu pracy - dla osób, które uważają, że praca jest dla nich sytuacją stresującą, mają złe relacje z szefem i współpracownikami.

Konsultacji dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, Europass), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

W celu indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym należy podać możliwy termin spotkania (patrz - kontakt).

Copyright © 2004-2017, MarCo