O NAS

Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego jest firmą zajmującą się prowadzaniem szkoleń, kursów i warsztatów dla szerokiej gamy odbiorców - zarówno dla firm, instytucji jak i osób indywidualnych.

Głównym celem, który przyświeca naszej działalności jest stawianie na jakość w kształceniu dorosłych, nabywanie praktycznych umiejętności oraz kształtowanie postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego.

Mając na uwadze zmieniająca się rzeczywistość wychodzimy naprzeciw potrzebom ludzi w zakresie kształcenia w formach niestacjonarnych. Zmieniający się szybko świat pokazał nam konieczność zmian w samym pojmowaniu edukacji - odchodzimy od tradycyjnego nauczania eksponującego nauczanie kładące nacisk na indywidualny wysiłek człowieka, jego samodzielność. Nam chodzi o przygotowanie człowieka rozumiejącego otoczenie, otwartego na nowe wartości, na nowe znaczenia, na nowe sposoby doświadczania świata, nastawionego na współpracę z innymi, a nie tylko gromadzącego wiedzę. Istotą kształcenia u nas jest nabycie kompetencji, a nie jedynie wiedzy. System kształcenia oparliśmy na sprawdzonych wzorach w wyniku, których nabywają Państwo kompetencje umożliwiające rozwój kariery zawodowej.

Placówka zatrudnia kadrę specjalistów - pracowników naukowych, nauczycieli, szkoleniowców i trenerów z bogatym doświadczeniem zawodowym i znajomością rynku pracy.

Siedziba firmy mieści się w samym centrum Krakowa. Szkolenia prowadzimy w Krakowie jak również w atrakcyjnych ośrodkach szkoleniowo - wypoczynkowych na terenie całej Polski oraz wybranych przez Państwa miejscach na świecie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Copyright © 2004-2017, MarCo